Liikkumisen objektiivinen mittaaminen

Liikkumattomuus on yksi merkittävä tekijä lukuisissa kroonisissa sairauksissa (1), joista ikääntyvien kannalta olennaisimpia ovat sydän- ja verisuonisairaudet, aivoverenkiertohäiriöt, aikuistyypin sokeritauti ja sarkopenia. Lisäksi on havaittu, että liikkumisen tehokkuudellan on selvä käänteinen suhde kuoleman riskiin (2). Mikä on sitten riittävää liikuntaa. Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta olennaista on kuitenkin tiedostaa oma liikkumisensa. Siihen antaa apua erilaiset mittalaitteet, joista yksinkertaisin saattaa olla askelmittari. Tänä päivänä lähes jokaisessa älypuhelimessa on askelmittaus ominaisuus. Yksistään askelien lukumäärä ei riitä, vaan askelee tulisi tehdtä tietyllä tehokkuudella.

Lähteet:

  1. Booth FW, Roberts CK, Laye MJ. Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. Compr Physiol. 2012 Apr;2(2):1143-211.
  2. Kokkinos P, Myers J. Exercise and physical activity: clinical outcomes and applications. Circulation.2010;122:1637–1648.
  3. Leppäluoto J, Ahola R, Herzig K-H, Korpelainen R, Keinänen-Kiukaanniemi S, Jämsä T. Aikuisten terveysliikunnan laadun ja määrän objektiivinen mittaaminen. Aikuisten terveysliikunnan laadun ja määrän objektiivinen mittaaminen. Duodecim 2012;128:72-9.

Muistisairauksien ehkäisystä vihdoin näyttöä

Muistisairaudet ovat merkittävin toimintakykyä ja kotona pärjäämistä uhkaava sairausryhmä ikääntyvillä ihmisillä. Näitä sairauksia tunnetaan lukuisia, joista yleisin on Alzheimerin tauti. Kyseisen sairausryhmän ehkäisystä on hyvin vähän näyttöä, vaikka yrityksiä on ollut. Suomalainen tutkimusryhmä on onnistunut vihdoin näyttämään toteen, että useisiin muistisairauksien riskitekijöihin yhtäaikaa vaikuttamalla voidaan vähentää muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemistä.

Lähteet:

  1. Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A, Levälahti E, Ahtiluoto S, Antikainen R, Bäckman L, Hänninen T, Jula A, Laatikainen T, Lindström J, Mangialasche F, Paajanen T, Pajala S, Peltonen M, Rauramaa R, Stigsdotter-Neely A, Strandberg T, Tuomilehto J, Soininen H, Kivipelto M. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet. 2015 Mar 11.