Artikkelit

Pintaa syvemmältä

Näissä artikkeleissa pyrin kertomaan käsiteltävästä asiasta hieman syvällisemmin ja tuoda myös uutta tietoa tai hoitomenetelmiä esille.

 1. Liikkuako vaiko eiko -kas siina pulma
 2. Ikääntyvän kaatumisen riskitekijät, riskin arviointi sekä ehkäisy
 3. Ikääntyvän sydämen vajaatoiminta
 4. Tarttuvien tautien ehkäisy vähentää sairaalahoidon tarvetta
 5. Osteoporoosi -toimintakyvyn ja elämänlaadun uhka
 6. Testosteroni parantaa elämänlaatua oikein valituilla potilailla
 7. Gerastenia -kokonaisvaltaista haurastumista
 8. Testosteronihoito sydämen vajaatoiminnassa
 9. Muistisairauksien varhainen toteaminen on tärkeää
 10. Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
 11. Iäkkään edunvalvonta
 12. Ikämiehen erektiovaikeudet

Tieteessä tapahtuu

Nämä ovat uutistyyppisiä lyhennelmiä mielenkiintoisista artikkeleista.

 1. Muistisairauksien ehkäisystä vihdoin näyttöä
 2. Liikkumisen objektiivinen mittaaminen
 3. Kaikki hyötyvät lihasvoimaharjoittelusta
 4. Liikunta ehkäisee myös hauraan muistisairauksien fyysisen toimintakyvyn laskua
 5. Testosteroni muistihäiriön hoidossa
 6. Lihasvoimaharjoittelun merkitys nousee
 7. Suonensisäinen rauta parantaa sydämenvajaatoimintapotilaan elämänlaatua
 8. Liikuntaharjoittelu on olennaisinta kaatumisten ehkäisyssä
 9. Souvenaidin tehosta lisänäyttöä varhaisen Alzheimerin taudin hoidossa
 10. Helsingin Sanomissa on hyvä muistutus
 11. Muistisairauksien aikainen toteaminen on myös yhteiskunnan kannalta tärkeää

Viimeisimmät artikkelit

Muistisairauksien aikainen toteaminen on myös yhteiskunnan kannalta tärkeää

Muistisairaudet vaikuttavat merkittävästi henkilökohtaiseen ja lähiomaisten elämään. Ne lisäävät hoivan sekä huolenpidon tarvetta ja vähitellen heikentävät sairastuneen kykyä huolehtia ja päättää itsestään. Traagisinta on hiljalleen mureneva käsitys viimeaikaisista tapahtumista ja vähitellen myös syvemmistä ja tärkeimmistä muistoista. Muistisairauksien parasta hoitoa on niiden ehkäisy. Ennen tautia ilmenevässä varhaisessa vaiheessa taudin ilmaantumista voidaan viivästyttää. Onkin itsestään selvää, että näiden sairauksien aikainen tunnistaminen on tärkeää. Tärkeyttä korostaa myös yhteiskunnalliset syyt. Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisen pitkässä seurannassa muistisairauksien kustannuksia. Siinä havaittiin merkittävä kustannusten nousu jo varhaisen vaiheen muuttuessa lievään muistisairauteen. Tässä kustannukset lähes kaksinkertaistuivat. Taudin edetessä kustannukset vain nousivat etenkin hoivan ja huolenpidon osalta.

Jetsonen V, Kuvaja-Köllner V, Välimäki T, Selander T, Martikainen J, Koivisto AM. Total cost of care increases significantly from early to mild Alzheimer’s disease: 5-year ALSOVA follow-up. Age Ageing. 2021 Nov 10;50(6):2116-2122. doi: 10.1093/ageing/afab144. PMID: 34255025; PMCID: PMC8581391.

 1. Ikämiehen erektiovaikeudet Leave a reply
 2. Helsingin Sanomissa on hyvä muistutus 1 Vastaus
 3. Liikuntaharjoittelu on olennaisinta kaatumisten ehkäisyssä 2 Vastausta
 4. Iäkkään edunvalvonta 1 Vastaus
 5. Souvenaidin tehosta lisänäyttöä varhaisen Alzheimerin taudin hoidossa 2 Vastausta
 6. Suonensisäinen rauta parantaa sydämenvajaatoimintapotilaan elämänlaatua Leave a reply
 7. Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä ja hoidossa 1 Vastaus
 8. Muistisairauksien varhainen toteaminen on tärkeää Leave a reply
 9. Testosteronihoito sydämen vajaatoiminnassa Leave a reply